Soinin Luonto- ja erämessut 2025 – messuehdot

Sopimuksen syntyminen ja paikkavaraus

Sitova messupaikkavaraus syntyy, kun järjestäjä vahvistaa näytteilleasettajan ilmoittautumisen näytteilleasettajaksi lähettämällä sähköpostitse tilausvahvistuksen. Ilmoittautuminen voi tapahtua puhelimitse, sähköpostilla tai verkkosivun ilmoittautumislomakkeella.  Mikäli kirjal­lista peruutusta järjestäjälle ei ole tullut 14 päivän sisällä tilausvahvistuksesta, paikkavaraus on sitova. Tätä sopimusta ei voi ilman järjestäjän lupaa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Järjestäjä vastaa Erämessujen järjestelyistä ja markkinoinnista. Järjestäjä ei anna sitoumuksia näytteilleasettajan myynnistä tai muiden tavoitteiden täyttymisestä, eikä kävijämääristä.

Maksut ja maksuehdot

Messupaikkahinnat ja lisäpalveluhinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ellei erikseen ole muuta ilmoitettu, hinnat sisältävät voimassa oleva arvonlisävero. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Ennakkomaksu on 10 % paikkamaksusta, kuitenkin vähintään 50 € ja laskun eräpäivä on 31.1.2025 tai 14 vrk ilmoittautumispäivästä. Loppumaksu erääntyy 15.4.2025. Alle 30 vuorokautta Erämessujen alkamisesta tehdyn messupaikan osalta ei laskuteta erillistä varausmaksua vaan kerralla koko messupaikan hinta. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa paikkavaraus, mikäli maksuja ei suoriteta eräpäivään mennessä. Järjestäjällä ei ole edellä mainituissa tilanteissa velvollisuutta palauttaa varausmaksua tai luopua saatavistaan.

Järjestäjän ohjeet sekä lait ja määräykset

Näytteilleasettajan on noudatettava järjestäjän ohjeita mm. messupaikan rakenteista ja rakentamisesta, messupaikan käyttämisestä, tuotteiden ja palveluiden myynnistä, esilläpidosta, säilyttämisessä sekä messualueen palo-, liikenne- ja turvallisuustoimista. Lisäksi näytteilleasettajan tulee noudattaa voimassa olevia palo-, järjestys- ja muita turvallisuusmääräyksiä, viranomaismääräyksiä sekä lainsäädäntöä.

Rakenteet

Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa rakentamisesta, somistuksesta ja rakenteiden turvallisuudesta. Näytteilleasettaja ei saa ilman eri suostumusta käyttää hyväkseen toisen näytteilleasettajan tai hallin rakenteita. Rakentamisen tai rakenteiden aiheuttamista vaurioista vastaa näytteilleasettaja.

Sähkö

Sähkö messuosastolle lisämaksusta, ota yhteyttä.

Elintarvikkeiden myynti

Näytteilleasettajat vastaavat itse myytävien tai maistatettavien elintarvikkeiden elintarviketurvallisuudesta, säilytyksestä, tuotemerkinnöistä ja toimintaan liittyvistä viranomaisluvista.

Siivous

Järjestäjä huolehtii alueen siivouksesta. Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa siisteydestä ja messupaikan siivouksesta messujen loputtua.

Musiikki ym.

Näytteilleasettajan on sovittava järjestäjän kanssa osastolla tai esiintymisalueilla näytettävien havaintoesitysten, audiovisuaalisten tai musiikkiesitysten toteuttamisesta. Näiden osalta näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan itse tarvittavat Teosto- ja Gramex -sopimukset ja -maksut.

Asiakaskutsukortit

Näytteilleasettaja voi tilata asiakaskutsukortteja hintaan 8,00 €/kpl. Kutsut laskutetaan tilattaessa. Kutsut on varustettava näytteilleasettajan tiedoilla.

Vakuutukset

Järjestäjä on erilaisten onnettomuuksien ja tapahtuneiden vahinkojen osalta korvausvelvollinen näytteilleasettajalle enintään messupaikan vuokran suuruuden verran. Järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa luonnonvoimien (kuten voimakas tuuli tai rankkasade) aiheuttamia vahinkoja. Järjestäjä ei myöskään vastaa näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden eikä näytteilleasettajan mahdollisesti kiinteistölle tai kolmannelle henkilölle aiheuttamasta vahingosta. Tästä syystä näytteilleasettajan on huolehdittava itse tarpeellisiksi katsomistaan vastuu-, palo- ym. vakuutuksista.

Messuosastojen rakentaminen ja purkaminen.

Messuosastoja pääsee rakentamaan pe 23.5. klo 14.00-20.00 ja la 24.5. klo 7.00-9.00. Yövartiointia ei ole.

Purkamisen saa aloittaa aikaisintaan la 24.5. klo 16.00. Kaikki näyttelytavarat ja rakenteet on poistettava messualueelta klo 19.00 mennessä. Mikäli jotain tavaraa jää messualueelle, on siitä ja mahdollisista korvauksista sovittava erikseen järjestäjän kanssa. Messualueelle jätetystä tavarasta peritään 300€ korvaus/päivä.

Force Majeure

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai paikkaan, ellei messuja voida voittamattomien esteiden vuoksi järjestää ilmoitettuna aikana. Järjestäjä pidättää oikeuden myös muuttaa painavista syistä messujen aikataulua, ilmoitettua ohjelmaa tai messualuetta.