Eränkäynnistä lumovoimaa – TULE MUKAAN KEHITTÄMÄÄN MATKAILUA!

Soinissa käynnistyy uusi hanke, Eränkäynnistä lumovoimaa, jonka tavoitteena on kehittää Soinin ja lähialueen luonto- ja metsästysmatkailutuotteita. Soinin kunta on pitkäjänteisesti tehnyt yhteistyötä matkailu- ja palvelusektorin yritysten kanssa kunnan ja lähialueiden matkailupalveluiden kehittämiseksi. Soinin luontokohteita ei toistaiseksi ole hyödynnetty matkailullisesti läheskään potentiaalia vastaavalla tavalla. Soinin alueella on luonnollisesti rikas lajikanta, vahvat perinteet metsästykseen ja luontoliikuntaan. Alueella nähdään potentiaalia luontomatkailun ja metsästysmatkailun osalta yhteistyön tiivistämiseen, kumppaniverkoston kokoamiseen, uusien luonto- ja metsästysmatkailutuotteiden kehittämiseen sekä alueen tunnettuuden edistämiseen matkailu-kohteena. Alueella on erityislaatuisia mahdollisuuksia tulla tunnetuksi nimenomaan luonto- ja metsästysmatkailukohteena monimuotoisen luonnon ja metsästysmaastojen, aktiivisen yhdistystoiminnan sekä pitkän metsästysperinteen ansiosta. Soinissa ja lähialueilla toimii aktiivisesti useita metsästysseuroja sekä pienyrityksiä, joilla matkailu on tärkeänä osana liiketoimintaa.

Hankkeessa kartoitetaan metsästys- ja luontomatkailutoimijat, luodaan alueelle uudentyyppinen yhteistyöverkosto harvaan asutun alueen ominaisuudet huomioiden, haetaan ja testataan parhaita käytäntöjä kansallisesti sekä mahdollisesti kansainvälisesti. Alueella on tarve tunnistaa luonto- ja metsästysmatkailun mahdol-lisuudet, hyödyntää niitä paremmin ja rakentaa olemassa olevat mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi. Soinissa järjestettävät Luonto- ja erämessut kokoavat yhteen luonnosta, metsästyksestä, kalastuksesta kiinnos-tuneita paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Tulevana kesänä 2023 tapahtumaa hyödynnetään yhteistyöverkoston osaamisen kehittämisessä, verkoston laajentamisessa kansallisella tasolla sekä hankkeessa kehitettävien tuotteiden testauksessa ja tunnetuksi tekemisessä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset ja lähialueen (Soini, Perho, Karstula, Kyyjärvi) matkailu-, majoitus-, kuljetus-, ravintola- ja cateringalan yritykset sekä oheispalveluiden tuottajat, metsästykseen ja luonnossa harrastamiseen liittyvät yhdistykset ja matkailun oheissisältöjä tuottavat yhdistykset. Lisää toimijoita haetaan verkostoon hankkeen toimenpiteiden kautta.

Yhdistystoimija, tule mukaan tapaamiseen 7.12.2022 klo 18 kunnantalolla!
Lisätiedot Eeva-Marja Jokinen, p. 040 6608134, eeva-marja.jokinen@soini.fi

Liitetiedosto:

0 kommenttia

Lähetä kommentti